Voor hulpverleningstrajecten waarin samenwerking tussen de jeugdige, het gezin en meerdere betrokkenen van belang is werken wij met Samen1Plan.

Het hulpverleningsplan is eigendom van de jeugdige/ het gezin, zij bepalen wie toegang heeft tot het plan. Het maakt duidelijk wie betrokken is en geeft de voortgang duidelijk aan.