Aanmelden kan bij alle aangesloten organisaties, precies zoals u gewend was. Met een verwijzing van de gemeentelijke toegang, jeugd- of huisarts. Wanneer meerdere organisaties samenwerken in een hulpverleningstraject doen we dat in overleg met het gezin/de jeugdige. De organisatie waarbij de aanmelding binnenkwam vraagt dan een of meer deelnemende organisaties om mee te helpen zodat we vlot en passend de beste hulp kunnen bieden.

Privacy

Als organisaties elkaar benaderen voor samenwerking worden nog geen persoonsgegevens
gedeeld. Pas als er echt samengewerkt wordt, deelt het gezin/de jongere de gegevens. Eén van de organisaties is aanspreekpunt en stelt een ondersteuningsplan op. We bieden u aan om gebruik te maken van Samen1plan zodat het gezin/de jeugdige zelf overzicht houdt over de hulp.

Samen kunnen we meer!

Wij gaan uit van kansen. Bij aanmelding bij een van de organisaties binnen verband Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd gaan wij uit van:
• Perspectief
• Mogelijkheden. Het kan wel!
• Keuzevrijheid
• Integraal maatwerk
• Wendbaarheid
• Samenwerking rond aanmeldingen

Integrale screening

Screening is onderdeel van elk zorgtraject, vindt plaats in de leefomgeving van de jeugdige en bestaat uit onwikkelanamnese, 3-kolommenmodel
en netwerkanalyse.

Intern expertteam

Samenwerking moet soepel verlopen, ook als het ingewikkeld is. Intern brengen we expertise bij elkaar en besluit het expertteam in samenwerking met het gezin/de jongere over een passend vervolg. We besluiten hoe we verder gaan, waarbij we uitgaan van mogelijkheden. Mochten we niet de
aangewezen partij zijn om het gezin/de jongere te ondersteunen, dan hebben we er alles aan gedaan, en gaan we samen op zoek naar een alternatief.

Regie

(Pleeg-)Ouders zijn regisseur in hun eigen leven. Wij ondersteunen daarbij met heldere afspraken over wie aanspreekpunt is voor de zorg en leggen dat vast in het ondersteuningsplan. Als er sprake
is van een jeugdbeschermingsmaatregel, werken
we samen met de geregistreerde instelling als casusregisseur.

    Contactformulier